Η μόνη απαίτηση από το σύστημά σας είναι σύνδεση με το Internet και κάποιος Web browser. Προτεινόμενοι Web browsers είναι ο Microsoft Internet Explorer και ο Mozilla Firefox.