Γρυπάρης Ιωάννης
«Θάνατος», Σκαραβαίοι και τερρακότες
 
Γλώσσα δημοτική.
 
«Θάνατος», Σκαραβαίοι και τερρακότες, Εκδόσεις Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 2001, Πρώτη Έκδοση Έργου:1919
 
 
Καλώς να 'ρθη, σαν έρθ' η στερνή ώρα
τα μάτια μου για πάντα να μου κλείση,
κι όποτα να 'ναι, ή τώρα ή αργήση,
φτάνει να μην ερθή σαν άγρια μπόρα.

Άνοιξη βέβαια να 'ναι, σαν και τώρα,
κι ακόμα μια γλυκιά γλυκούλα δύση
κι έτσι να πάρη μια αύρα να φυσήση
και να πέση η ψυχούλα η λευκοφόρα

σαν άνθι της μηλιάς· κι όπου το βγάλη
η αγνή νεροσυρμή, που ρέει αγάλι
σε δεντρόκηπους μέσα και βραγιές,

κι όπου το πάη κι όπου ακόμα μείνη
απ' τις παλιές μονάχα τις φωνές,
ν' ακούη το χαίρε, που θα κλαίη η Κρήνη.Εκτενέστερο απόσπασμα του παραπάνω έργου θα είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες του ΠΟΘΕΓ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας εκχώρησης στο ΙΕΛ των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης από τους κατόχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συγκεκριμένου έργου.