Ξενόπουλος Γρηγόριος
 
Βιβλιογραφία
 

1. Άγρας Τέλλος, «Ξενόπουλος Γρηγόριος», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 18, Αθήνα, 1932, Πυρσός.

2. Γιάκος Α., «Ο ποπολάρος Γρηγόριος Ξενόπουλος», Μορφές της ελληνικής λογοτεχνίας , σσ. 90-129, Αθήνα 1982, Φιλιππότης.

3. Γκιβάλου-Κατσίκη Άντα, «Ο Ξενόπουλος ως κριτικός», Διαβάζω 265, 12/6/1991, σσ. 32-36.

4. Θρύλος Άλκης (επιμ.), Γρηγόριος Ξενόπουλος - Μ. Μητσάκης - Γ. Καμπύσης , Αθήνα 1955, (στη σειρά Βασική Βιβλιοθήκη, αρ.27), Αετός.

5. Του ιδίου, Μορφές και θέματα του Θεάτρου, Αθήνα 1962, Δίφρος.

6. Του ιδίου, «Γρηγόριος Ξενόπουλος», Μορφές της ελληνικής πεζογραφίας. Και μερικές άλλες μορφές , σσ. 280-297, Αθήνα 1963, Δίφρος.

7. Καραντώνης Α., «Γρηγόριος Ξενόπουλος», Φυσιογνωμίες , Τόμος πρώτος, σσ. 185-194, Αθήνα 1977, Παπαδήμα.

8. Του ιδίου, Το μυθιστόρημα του Ξενόπουλου, Αθήνα 1951.

9. Του ιδίου,   «Γρηγόριος Ξενόπουλος», Φυσιογνωμίες , Τόμος δεύτερος, σσ. 414 - 428, Αθήνα 1977, Παπαδήμα.

10. Κουρτίδης Α. Π., «Ο Τρίτος , δράμα εις μέρη δύο υπό Γρηγορίου Ξενοπούλου», Παναθήναια, ετ. Γ΄, 15 - 31/8/1903, σσ. 690 - 695.

11. Λυγίζος Μ., Το ελληνικό πλάι στο παγκόσμιο θέατρο, Αθήνα 1958.

12. Μαλαφάντης Κωνσταντίνος Δ., Οι «Αθηναϊκαί επιστολαί» του Γρηγορίου Ξενόπουλου στη Διάπλαση των Παίδων 1896-1947 , Αθήνα 1995, Αστήρ.

13. Μαρκάκης Πέτρος, «Βιβλιογραφία Γρηγορίου Ξενοπούλου, [πρώτη συμβολή]», Νέα Εστία, τόμ. 50, τεύχ. 587, <Αφιέρωμα στον Ξενόπουλο> Αθήναι, Χριστούγεννα 1951, σσ. α΄- λ΄.

14. Μερακλής Μ. Γ., «Η διασκεδαστική τέχνη (ένα σημαντικό θεωρητικό άρθρο του Ξενόπουλου)», Διαβάζω 265, 12/6/1991, σσ. 29 - 31.

15. Μητσάκης Μιχαήλ, «Εν αθηναϊκόν μυθιστόρημα», Αττικόν Μουσείον Γ΄, 10 και 20/12/1890.

16. Μουδατσάκης Τηλέμαχος, «Το θέατρο του Γρηγόριου Ξενόπουλου», Διαβάζω 265, 12/6/1991, σσ. 37-41.

17.   Του ιδίου, «Το αντικείμενο στο θεατρικό έργο του Γρ. Ξενόπουλου: Το φιλημένο λουλούδι », Διαβάζω 265, 12/6/1991, σσ. 64 - 67.

18. Νιρβάνας Παύλος, «Γρηγορίου Ξενοπούλου: Διηγήματα. Σειρά πρώτη 1901», Παναθήναια Β΄, 15/8/1901, σσ. 346 - 349.

19. Του ιδίου, «Γρηγορίου Ξενοπούλου: Διηγήματα. [Σειρά δευτέρα]», Παναθήναια Δ΄, 31/10/1903, σσ. 55 - 57.

20. Ξενόπουλος Γρηγόριος, Άπαντα, τόμ. 1 - 12, [Αθήνα 1958 – 1972], Μπίρης.

21. [Ξενόπουλος Γρηγόριος], επιμέλεια Γιώργος   Π. Πεφάνης, Nulladiessinelinea . Προσεγγίσεις στο έργο του Γρηγορίου Ξενόπουλου , Αθήνα 2007, Ίδρυμα Ουράνη.

22. Παλαμάς Κωστής, «Γρηγόριος Ξενόπουλος», Παναθήναια ΙΓ΄, ετ. Ζ΄ , 15/1/1907, σσ . 208 - 212.

23. Pontani Filippo Maria , Teatroneoellenico , Milano 1962, Nuova Academia .

24. Παναγιωτόπουλος Ι. Μ., Τα πρόσωπα και τα κείμενα, τόμ. Δ΄, Αθήνα 1982, Εκδόσεις των Φίλων.

25. Σακελλαρίου Χάρης, «Ο Γρ. Ξενόπουλος και η παιδική λογοτεχνία», Διαβάζω 265, 12/6/1991, σσ. 51-56.

26. Σαββίδης Γ. Π., Κ. Π. Καβάφης και Γρ. Ξενόπουλος. Ανασύνθεση μιας λογοτεχνικής σχέσης 1901-1944 , Αθήνα 1994, Ερμής.

27. Σαχίνης Απόστολος, Το νεοελληνικό μυθιστόρημα , Αθήνα 1975, (και έκτη, διορθωμένη έκδοση, 1991), Εστία.

28. Σιδέρης Γ., Ιστορία του νέου Ελληνικού θεάτρου, Αθήνα 1951.

29. Σπάθης Δημήτρης, «Ξενόπουλος Γρηγόριος», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό 7, Αθήνα 1987, Εκδοτική Αθηνών.

30. Ταγκόπουλου Δ. Π., Φιλολογικά πορτραίτα, Αθήνα 1922.

31. Τρόβας Διον., Γρ. Δ. Ξενόπουλος. Η ζωή και το έργο του , Αθήνα1984, Βασιλείου.

32. Φαρίνου - Μαλαματάρη Γ., Η παλαιότερη πεζογραφία μας. Από τις αρχές της ως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο (1900-1914) , Θ΄, σσ. 288 - 333, Αθήνα 1997, Σοκόλη.

33. Χάρης Πέτρος, Έλληνες πεζογράφοι, τόμ. Στ', Αθήνα 1981, Εστία.

34. Νιρβάνας Παύλος, [κριτική στο έργο του Γρ. Ξενόπουλου], Περιοδ. Παναθήναια 1901 (και στο Άπαντα (επιμέλεια Γ. Βαλέτας), τομ. Δ΄, Γιοβάνης, Αθήνα 1968.

35. Πολίτης Φώτος, «Μία τριακονταετηρίς», Εφημ. Πολιτεία 2/9/1925 (και στο Επιλογή κριτικών άρθρων, τομ. Α΄, Θεατρικά, σσ. 200-202, Αθήνα 1983, Ίκαρος.

36. Τερζάκης Άγγελος, «Ο Ξενόπουλος και το έργο του», Ιόνιος Ανθολογία, τεύχ. 126, 1939, σσ. 49, 54-55.

37. Καραντώνης Ανδρέας, «Γρηγόριος Ξενόπουλος», Φυσιογνωμίες, τομ. Β΄, Αθήνα 1977, Παπαδήμα.

38. Φαρίνου – Μαλαματάρη Γ., «Γρηγόριος Ξενόπουλος», Η παλαιότερη πεζογραφία μας. Από τις αρχές της ως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τομ. Θ΄, 1900-1914, σσ. 288-354, Αθήνα, 1997, Σοκόλη.