Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος
 
Βιβλιογραφία
 

1. Βαλέτας Γιώργος, Παπαδιαμάντης. Η ζωή, το έργο, η εποχή του, Αθήνα 1955, Βίβλος.

2. Του ιδίου,  «Η Νέα Εστία για τον Παπαδιαμάντη: αυτοτελή άρθρα και μελέτες στη Νέα Εστία (1927 – 1941)», Νέα Εστία, Τόμ. 30, αρ. 355 [αφιέρωμα] (Χριστούγεννα 1941), σσ. 207 – 208.

3. Βίττι Μάριο, Ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής ηθογραφίας, 3η έκδοση, Αθήνα 1991, Κέδρος.

4. Γκασούκα Μ., Η κοινωνική θέση των γυναικών στο έργο του Παπαδιαμάντη, Αθήνα 1998, Φιλιππότης.
5. Δημητρακόπουλος Φώτης,  Άνθος της Εδέμ. Παπαδιαμαντικά κείμενα και μελέτες, Αθήνα 1999, Φιλιππότης.
6. Του ιδίου,  Λεύκωμα Παπαδιαμάντη, Αθήνα 2001, Ergo .
7. Ζαμάρου Ρ., Φύση και έρωτας στον Παπαδιαμάντη. Ο συγγραφέας κηπουρός, Αθήνα 2000, Νεφέλη.
8. Θέμελης Γ., Ο Παπαδιαμάντης και ο κόσμος του, Επιμέλεια: Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Αθήνα 1991, Διάττων.
9. Θεοδοσοπούλου Μ., Μετ’ έρωτος και στοργής. Κείμενα για τον Παπαδιαμάντη, Αθήνα, χ.χ., Νεφέλη.
10. Ιωάννου Γ., Ο της φύσεως έρως. Παπαδιαμάντης, Καβάφης, Λαπαθιώτης. Δοκίμια, Αθήνα 1985, Κέδρος.
11. Καλογερόπουλος Α., Ο θρους του δέρατος. Ημουσική στον Παπαδιαμάντη, Αθήνα 1993, Αρμός.
12. Καλοσπύρος Νίκος, Η αρχαιογνωσία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Αθήνα 2003, Εταιρεία Παπαδιαμαντικών Σπουδών – Δόμος.
13. Καλταμπάνος Ν., Υφολογική προσέγγιση στη «Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Αθήνα 1983.
14. Καμπερίδης Λ., Από τον Μπρέτ Χάρτ στον Παπαδιαμάντη, Αθήνα 1992, Δόμος.
15. Καραποτόσογλου Κ., Ετυμολογικό γλωσσάρι στο έργο του Παπαδιαμάντη, Αθήνα 1988, Δόμος.
16. Καργάκος Σ., Ξαναδιαβάζοντας τη «Φόνισσα». Μια νέα κοινωνική και πολιτική θεώρηση του Παπαδιαμάντη, Αθήνα 1987, Gutenberg .
17. Του ιδίου,  Η πολιτική σκέψη του Παπαδιαμάντη, Αθήνα 2003, Αρμός.
18. Κατσίμπαλης Γ. Κ., Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Πρώτες κρίσεις και πληροφορίες. Βιβλιογραφία, Αθήνα 1934, Εστία.
19. Του ιδίου,  Αλ. Παπαδιαμάντης, Αθήνα 1991, E .Λ.Ι.Α..
20. Κεσελόπουλος Α., Η λειτουργική παράδοση στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Θεσσαλονίκη 1994, Πουρναράς.
21. Κεχαγιόγλου Γ., «Ο έρωτας στα χιόνια» του Αλ. Παπαδιαμάντη, Αθήνα 1984, Πολύτυπο.
22. Κοκόλης Ξ. Α., Για τη «Φόνισσα» του Παπαδιαμάντη, Δύο μελετήματα, Θεσσαλονίκη 1993, University Studio Press .
23. Κολυβάς Ι. Κ., Λογική της αφήγησης και ηθική του λόγου. Μελετήματα για τον Παπαδιαμάντη, Αθήνα 1991, Νεφέλη.
24. Κοτζιάς Α., Τα αθηναϊκά διηγήματα και δύο δοκίμια για το χρόνο. Μελέτη για τον Παπαδιαμάντη, Αθήνα 1992, Νεφέλη.
25. Κούσουλας Λ., Ανθρώπους και κτήνη, Αθήνα 1993 και 2002 (αναθεωρημένη), Νεφέλη.
26. Λαμπροπούλου Β., Οι γυναίκες στο έργο του Παπαδιαμάντη. Το γένος και το φύλο. Μια φεμινιστική προσέγγιση και ερμηνεία, Αθήνα 1992, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
27. Μάτσας Ν., Αν δεις τον κυρ-Αλέξανδρο. Η άλλη βιογραφία του Παπαδιαμάντη, Αθήνα 1991, Εστία.
28. Μηλιώνης Χ., Σημαδιακός κι αταίριαστος, Αθήνα 1994, Νεφέλη.
29. Του ιδίου,  Παπαδιαμάντης και ηθογραφία ή ηθογραφίας αναίρεσις, Γράμματα και τέχνες, τεύχ. Ιαν. (1992), σσ. 1 – 22 και ανάτυπο από τις εκδόσεις Σόκολης, Αθήνα 1992.
30. Μικρομάτης Α., Η «Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Δραματολογική ερμηνεία, Λευκωσία 1973.
31. Μιχαήλ-Δέδε Μ., Διαβάζοντας Παπαδιαμάντη, Αθήνα 2001, Φιλιππότης.
32. Μολινός Σ., Με τους ήρωες του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Αθήνα, χ.χ., Φιλιππότης.
33. Του ιδίου,  Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και η λεσβιακή άνοιξη, Αθήνα Φιλιππότης.
34. Μοσχονάς Ε., Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Αλληλογραφία, Αθήνα 1981, Οδυσσέας.

35. Μουλλάς Π. (επιμέλεια - εισαγωγή), Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Αυτοβιογραφούμενος, Αθήνα 1974, Ερμής.

36. Οικονόμου Ζ., Ο Παπαδιαμάντης και το νησί του. Μικρογραφία της ανθρωπότητας, Αθήνα 1979, Κέδρος.
37. Παπαγιώργης Κ., Αλέξανδρος Αδαμαντίου Εμμανουήλ, Αθήνα 1998, Καστανιώτη.
38. Παπαδημητρακόπουλος Η. Χ., Επί πτιλών αύρας νυκτερινής. Πέντε κείμενα για τον Παπαδιαμάντη, Αθήνα 1992, Νεφέλη.

39. Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος, Τα άπαντα. Επιμέλεια Γ. Βαλέτα, 5 τόμοι, Αθήνα 1954 – 55.

40. Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος, Άπαντα. Επιμέλεια Μιχ. Περάνθη, 3 τόμοι (Άπαντα Νεοελλήνων Κλασικών).

41. Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος, «Μνημόσυνο του Αλέξ. Παπαδιαμάντη. Εβδομήντα χρόνια από την κοίμησή του», Τετράδια Ευθύνης 15, 2001.

42. Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος [Αφιέρωμα], Ακτή, Έτος ΙΒ΄, τεύχ. 48, Φθινόπωρο 2001.
43. Παπαϊωάννου Μ. Μ., Η θρησκευτικότητα του Παπαδιαμάντη, Αθήνα 1948.
44. Παπαχρίστου Κ., Ο άγνωστος Παπαδιαμάντης, Αθήνα 1947.
45. Παρίσης Ν., Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Τρία διηγήματα (Το μοιρολόγι της φώκιας, Όνειρο στο κύμα, Πατέρα στο σπίτι). Αναζήτηση της αφηγηματικής λογικής, Αθήνα 2003, Μεταίχμιο.

46. Πολίτου – Μαρμαρινού Ελένη, «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης», [Παρουσίαση – ανθολόγηση], στο Η Παλαιότερη πεζογραφία μας: Από τις αρχές της ως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τόμ. 5 [1800 – 1900], επιμ. Εισαγωγή Κώστας Στεργιόπουλος, Αθήνα 1996, Σοκόλη, σσ. 114 -209.

47. Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη – Σκιάθος 20 – 24 Σεπτεμβρίου 1991.

48. Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη - Αθήνα, 1-5 Νοεμβρίου 2001.
49. Προγκίδης Λ., Ο Παπαδιαμάντης και η Δύση. Πέντε μελέτες,Αθήνα 2002, Εστία.
50. Ράμφος Σ., Η παλινωδία του Παπαδιαμάντη, Αθήνα 1976, Κέδρος.
51. Ρηγάτος Γ., Τα ιατρικά στη «Φόνισσα» του Παπαδιαμάντη,   Αθήνα 1996, Δόμος.
52. Σακελλίωνας Γ., Σύγχρονες πολιτικές διαστάσεις στο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Θεσσαλονίκη 1978, Δωδώνη.
53. [Συλλογικό] Μνημόσυνο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Εβδομήντα χρόνια από την κοίμησή του, Αθήνα 2001, Εκδόσεις των Φίλων.
54. [Συλλογικό], Αδιάπτωτη μαγεία. Παπαδιαμάντης 1991: ένα αφιέρωμα, Αθήνα 1991, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν.
55. [Συλλογικό] Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: είκοσι κείμενα για τη ζωή και το έργο του, πρόλογος, επιμέλεια: Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Αθήνα 1979, Οι εκδόσεις των φίλων.
56. [Συλλογικό], Η κοινωνική διάσταστη του έργου του Παπαδιαμάντη. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (Βόλος Μάιος ’ 98), Αθήνα 2000, Οδυσσέας.
57. [Συλλογικό] Ο μυθιστοριογράφος Παπαδιαμάντης. Συναγωγή κριτικών κειμένων, επιμ.: Στ. Ζουμπουλάκης, Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Αθήνα 2003, Εστία.
58. Σκουβαράς Βαγγέλης, Διορθωτικά στους Αλ. Παπαδιαμάντη και Αλ. Μωραϊτίδη, Αθήνα 1982, Αστήρ.

59. Saunier Guy ( Michel ), Εωσφόρος και άβυσσος. Ο προσωπικός μύθος του Παπαδιαμάντη, Αθήνα 2001, Άγρα.

60. Tonnet Henri, Ιστορία του ελληνικού μυθιστορήματος, μετάφραση Μαρίνα Καραμάνου, Αθήνα 1999, Πατάκη.

61. Τριανταφυλλόπουλος Ν.Δ. (επιμέλεια), Φώτα Ολόφωτα. Ένα αφιέρωμα στον Παπαδιαμάντη και τον κόσμο του, Αθήνα 1981.
62. Του ιδίου,
  Μινύρισμα πτηνού χειμαζομένου (φιλολογικά στον Παπαδιαμάντη), Αθήνα 1986, Καστανιώτη.

63. Του ιδίου,   Πελιδνός ο παράφρων τύραννος. Αρχαιολογικά στον Παπαδιαμάντη, Αθήνα 1996, Νεφέλη.
64. Του ιδίου,
  Δαιμόνιο μεσημβρινό. Έντεκα κείμενα για τον Παπαδιαμάντη, Αθήνα 1978, Γρηγόρης.
65. Του ιδίου,
  Εικοσιπεντάχρονος πλους. Φιλολογικά στον Παπαδιαμάντη Β΄, Αθήνα 2004, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων.

66. Φαρίνου - Μαλαματάρη Ι., Αφηγηματικές τεχνικές στον Παπαδιαμάντη 1887-1910, Αθήνα 2000, Κέδρος.

67. Της ιδίας, «Η ειδυλλιακή Διάσταση της Δραματογραφίας του Παπαδιαμάντη: Μερικές παρατηρήσεις και Προτάσεις», στο Η Αδιάπτωτη Μαγεία: Παπαδιαμάντης, 1991 – Ένα αφιέρωμα, Αθήνα 1992, Ίδρυμα Γουλανδρή Χορν, σσ. 39 – 90.
68. Φουσάρας Γ. Ι., Βιβλιογραφικά στον Παπαδιαμάντη, Αθήνα Ε.Λ.Ι.Α..
69. Χαλβατζάκης Μ., Ο Παπαδιαμάντης μέσα από το έργο του, Αθήνα 1960, Αλεξάνδρεια.
70. Χειμωνάς Χ. Β., Συμβολή στην περί Παπαδιαμάντη βιβλιογραφία, Σκιάθος 1977.
71. Χριστοδούλου Γ., Φύλλα εσκορπισμένα. Τα παπαδιαμαντικά αυτόγραφα, Αθήνα 1994, Καστανιώτη.

72. Ελύτης Οδυσσέας, Η μαγεία του Παπαδιαμάντη, Αθήνα 1996, Εκδόσεις Ύψιλον και στην έκδοση:  Οδυσσέας Ελύτης, Εν Λευκώ, σσ. 57-106, Αθήνα 1992, Ίκαρος.

73. Στεργιόπουλος Κώστας, «Ο Παπαδιαμάντης σήμερα», περιοδ. Διαβάζω, τεύχ. 9, Νοέμβριος –Δεκέμβριος 1977, σελ. 36-47, και στο έργο του ιδίου, Περιδιαβάζοντας, τομ. Β΄. Στο χώρο της παλιάς πεζογραφίας μας, σσ. 52-69, Αθήνα 1986, Κέδρος.