Σολωμός Διονύσιος
Διάλογος
 
 
Άπαντα. Ποιήματα και πεζά, Εκδόσεις Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ), Αθήνα, Σσ.201-233, 277-312,445-465, Πρώτη Έκδοση Έργου:1824
 
 
A voce piu ch’al ver drizzan li volti;
E cosi ferman sua opinione,
Prima ch’arte o ragion per lor s’ascolti
DANTE PURG. XXVI


ΠΟΙΗΤΗΣ — ΦΙΛΟΣ — ΣΟΦΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ

ΦΙΛΟΣ: Έπειτα από τόσες ομιλίες, εξέχασες κοιτάζοντας κατά το Μοριά.
ΠΟΙΗΤΗΣ: Αλλά πρέπει να εξέχασες και εσύ, γιατί δε μου ομιλούσες παντελώς• είναι πιθανό να εστοχαζόμασθε τα ίδια πράγματα και οι δύο• ημπορεί να επέρασαν τρεις ώρες αφού ο ήλιος εμεσουράνησε, θέλουν ακόμη τέσσερες για να θολώσουν τα νερά, και, αν θέλης, ημπορούμε να καθίσουμε εις τούτη την πέτρα, και να ξαναρχινήσουμε.
ΦΙΛΟΣ: Ας καθίσουμε• γλυκειά η μυρωδία του πελάγου, γλυκός ο αέρας, και ο ουρανός ασυγνέφιαστος.
ΠΟΙΗΤΗΣ: Το πέλαγο είναι όλο στρωτό, και ο αέρας λεπτότατος, και όποιος ήθελε να κινήση για το Μοριά, δεν ημπορούσε να κάμη ταξίδι χωρίς να δουλέψουν ακατάπαυστα τα κουπιά.
ΦΙΛΟΣ: Τι σου αρέσει περσότερο, η ησυχία της θάλασσας, ή η ταραχή;
ΠΟΙΗΤΗΣ: Να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε πάντα η γαλήνη, οπού απλώνεται καθαρότατη• την εθεωρούσα σαν την εικόνα του ανθρώπου, οπού απομακραίνει από τες ανησυχίες του κόσμου και με ειλικρίνεια φανερώνει όσα έχει μέσα του. Αλλ' αφού επέρασαν τα καράβια μας για να πάνε στο Μεσολόγγι, μ' αρέσει περσότερο η ταραχή• εφαίνονταν δύο δύο, τρία τρία, και εξάνοιγες λευκά τα κατάρτια από τα φουσκωμένα πανιά, λευκά από τους διασκορπισμένους αφρούς τα κύματα,τα οποία με μία βουή, οπού λες και ήταν χαράς, αναγάλλιαζαν εις το πέλαγο του Ιονίου, και εσυντρίβονταν εις το γιαλό της Ζακύνθου.
ΦΙΛΟΣ: Το θυμούμαι καλά• και τόσος ήταν ο κρότος, και τόση η ανακάτωσι του πελάγου, οπού σε παραμέρισα, για ν' αποφύγουμε το ράντισμα όπου αποπάνου μας σταλοβολούσε η θάλασσα.
ΠΟΙΗΤΗΣ: Φαίνεται ότι εκεί πέρα οι δικοί μας δεν έχουν τόση δυσκολία να βρέχωνται με το αίμα τους, όσην έχουμε εμείς να νοτισθούμε από ολίγες σταλαγματιές θαλασσινές.Εκτενέστερο απόσπασμα του παραπάνω έργου θα είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες του ΠΟΘΕΓ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας εκχώρησης στο ΙΕΛ των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης από τους κατόχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συγκεκριμένου έργου.
Κριτικά Κείμενα