Ιδιωτικότητα
   
 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου αναγνωρίζει την ευαισθησία και εμπιστευτικότητα των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών του κόμβου και δεσμεύεται να προστατεύσει την ιδιωτικότητά τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Ως εκ τούτου, όλα τα στοιχεία που συλλέγονται από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου κατά τη διαδικασία εγγραφής του χρήστη θα τηρηθούν με απόλυτη εχεμύθεια αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται στη διάρκεια της πλοήγησης του επισκέπτη στον κόμβο επίσης διατηρούνται μόνο για την εξυπηρέτησή του και τις διαχειριστικές ανάγκες του Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου.