Σολωμός Διονύσιος
«Εις τον θάνατον του Λορδ Μπάυρον»
 
 
Άπαντα. Ποιήματα και πεζά, Εκδόσεις Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ), Αθήνα 1977, Σσ.237-272, Πρώτη Έκδοση Έργου:1859
 
 
1

Λευθεριά, για λίγο πάψε
να χτυπάς με το σπαθί˙
τώρα σίμωσε και κλάψε
εις του Μπάιρον το κορμί.

2

Και κατόπι ας ακλουθούνε
όσοι επράξανε λαμπρά˙
αποπάνου του ας χτυπούνε
μόνον στήθια ηρωικά.

3

Πρώτοι ας έλθουνε οι Σουλιώτες,
και απ' το Λείψανον αυτό
ας μακραίνουνε οι προδότες,
και απ' τα λόγια οπού θα πω.

4

Φλάμπουρα, όπλα τιμημένα,
ας γυρθούν κατά τη γη,
καθώς ήτανε γυρμένα
εις του Μάρκου τη θανή,

5

που βαστούσε το μαχαίρι,
όταν τούλειψε η ζωή,
μεσ’ στο ανδρόφονο το χέρι,
και δεν τ' άφινε να βγη.

6

Αναθράφηκε ο γενναίος
στων αρμάτων την κλαγγή˙
τούτο έμπνευσε, όντας νέος,
μία θεά μελωδική.

7

Με τες θείες της αδελφάδες
εστεκότουν σιωπηλή,
ενώ αυξαίνανε οι λαμπράδες
στου Θεού την κεφαλή,

8

που εμελέτουνε τη Χτίσι˙
και ότι εβγήκε η προσταγή,
όπου εστένεψε τη Φύσι
αιφνιδίως να φωτιστή,

9

με τα μάτια ακολουθώντας
το νεογέννητο το φως,
και σε δαύτο αναφτερώντας,
της εξέβγαινε ο ψαλμός

10

απ τ’ αθάνατο το στόμα,
και απομάκραινε η βροντή,
που το Χάος έκανε ακόμα
στην ογλήγορη φυγή,

11

έως που ολόκληρον εχάθη
στου Ερέβου τη φυλακή,
όπου απλώθηκε και εστάθη
σα στην πρώτη του πηγή.Εκτενέστερο απόσπασμα του παραπάνω έργου θα είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες του ΠΟΘΕΓ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας εκχώρησης στο ΙΕΛ των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης από τους κατόχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συγκεκριμένου έργου.