Σούτσος Αλέξανδρος
«Η αηδία της ζωής», Πανόραμα της Ελλάδος
 
Γλώσσα δημοτική.
 
Ανθολογία Γραμματολογία, Εκδόσεις Σοκόλη, Αθήνα 1977, Πρώτη Έκδοση Έργου:1833
 
 
Τι πλήξις! άλας η ζωή να είχε καν ολίγο!
Α! Α! Α! Α! το στόμα μου τρεις πιθαμές τ' ανοίγω...
Κάθε αυγήν ο ήλιος της χθεσινής ημέρας,
και κάθε νύκτα ουρανός με τους αυτούς αστέρας!
Κάθε ημέραν τακτικά καθείς με τ' ωρολόγι
να εξυπνά, να τρώγη,
και δι' αυτόν τον έντιμον σκοπόν να κοπιάζη!
Ω! τι ζωή, και πώς κανείς να μην αηδιάζη;

Ζης μόνος κι ανεξάρτητος; Από την πλήξιν σκάνεις.
Λαμβάνεις υπουργήματα; Την αρετήν σου χάνεις.
Νυμφεύεσαι; Στο μέτωπον θα σε κεντά η μύγα.
Με πόσους η Σωσάνα σου θα παίζη τυφλομύγα!
Στου γάμου τον βαρύν ζυγόν τον τράχηλον δεν κλίνεις;
Οι νέες που μυρίσθηκαν πως ασκητής θα μείνης
σαν κάργιες πονηρές πετούν, αλλού φωλιά γυρεύουν,
κι οι ποντικοί μερόνυκτα στο στρώμα σου χορεύουν.

Στο Ναύπλιον, ως και γυμνή και φαλακρά η φύσις,
πώς να πέρασης της ζωής τας ώρας τας αέργους;
Στο σπίτι σου καθήμενος, καν ν' άκουες ειδήσεις
ολίγον περιέργους!
Ο ένας τώρα Υπουργός, και υστέρα ο άλλος,
κι εκείνος οπού έλειψε Πολιτικός μεγάλος.
Μεγάλος και παντάξιος κι εκείνος που εμβήκε!
Τω όντι, Εξοχώτατοι, και θρόνος σας ανήκε!

Ας ήθελαν οι άνθρωποι αλλοιώτικοι να γένουν!
Δια τες αμαρτίες μου οι ίδιοι όμως μένουν.Εκτενέστερο απόσπασμα του παραπάνω έργου θα είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες του ΠΟΘΕΓ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας εκχώρησης στο ΙΕΛ των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης από τους κατόχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συγκεκριμένου έργου.