Σούτσος Παναγιώτης
«Το όνειρόν μου», Η κιθάρα
 
Γλώσσα καθαρεύουσα.
 
Ανθολογία Γραμματολογία, Εκδόσεις Σοκόλη, Αθήνα 1977, Σσ.107, Πρώτη Έκδοση Έργου:1835
 
 
Ξαπλωμένος υποκάτω
σ' ένα δένδρο μυρωδάτο,
εκοιμήθηκα εις κλίνην
από δάφνην και μυρσίνην·
είδα όνειρον ωραίον·
με ροδόκρινο στεφάνι
ο καλός μας Ανακρέων
εις τον ύπνον μου εφάνη.

Εβδομηκοντούτης έως
ήτον ίσως, πλην ωραίος,
και το στόμα του γλυκείαν
μοσχοβόλει ανθοσμίαν·
είχ' ένα παιδί ο γέρος
που του έδειχνε τον δρόμον,
και αυτό ήτον ο Έρως
με φαρέτραν εις τον ώμον.
- Πού τον γέροντα πηγαίνεις;
πού;... και τι τον αποσταίνεις;
- Πού; εις την αθανασίαν·
τύχην αν ζητής ομοίαν,
η Ελλάς η ελευθέρα
στάδιον σ' ανοίγει νέον·
ποία δόξα λαμπρότερα:
νέος γένε Ανακρέων.Εκτενέστερο απόσπασμα του παραπάνω έργου θα είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες του ΠΟΘΕΓ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας εκχώρησης στο ΙΕΛ των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης από τους κατόχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συγκεκριμένου έργου.