Μελισσάνθη (Ήβη Σκανδαλάκη)
«Όλοι φέρναν σημάδια στο πρόσωπο», Η εποχή του ύπνου και της αγρύπνιας
 
Γλώσσα δημοτική.
 
Τα Ποιήματα 1930-1974, Εκδόσεις Οι εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 1975, Πρώτη Έκδοση Έργου:1950
 
 
Αν δεν υπήρχαν τα πρόσωπά σας, αδελφοί μου
με τα σημάδια της αμαρτίας στα χείλη και στο μέτωπο
πώς θα μπορούσα να γνωρίσω το δικό μου πρόσωπο;
Αν δεν υπήρχαν τα πρόσωπά σας, αδελφοί μου
με τα σημάδια της φθοράς και του θανάτου
πώς θα μπορούσα να γνωρίσω την ανθρώπινη μοίρα μου;
Πώς θα δοκίμαζα να της αντισταθώ;

Πώς θά μπορούσα, αδελφοί μου
να δω χωρίς απέχθεια τον εαυτό μου
αν δεν έβλεπα στο πρόσωπό σας
το Αιώνιο Πρόσωπο του Ανθρώπου;
Τον εαυτό μου ν' αγαπήσω πώς θα μπορούσα
να τον συγχωρήσω, πώς θα μπορούσα
για όλο το κακό που βαραίνει τον κόσμο;

Αν δε φέρνατε στο πρόσωπό σας τα σημάδια μου
πώς θα μπορούσα, ω αδελφοί μου, να σας αναγνωρίσω;

Αλλά
γιατί εσείς αμαρτήσατε
μπόρεσα εγώ να λησμονήσω
Γιατί εσείς αγρυπνήσατε στην αμαρτία
μπόρεσα εγώ να φύγω το μαρτύριο
Γιατί εσείς σταυρωθήκατε στην αμαρτία για τη σωτηρία μου

Άλλοι φέρναν το σφράγισμα στο μέτωπο
Άλλοι φέρναν το σφράγισμα στο στήθος
Άλλοι το 'κρυβαν μέσα στην απαλάμη
Κι όλοι ήταν «εσφραγισμένοι από καταβολής κόσμου...»
Ο βόγγος, η κατάρα κι η βλαστήμια
άφριζε στα χείλη μας.
Βουή κολασμένης ψαλμωδίας γέμιζε την έρημο
Αλλά γιατί κοιτάζαμε μπροστά
δε βλέπαμε το πρόσωπο ο ένας του άλλου
που 'ταν ο καθρέφτης του ίδιου μας προσώπου
Μισούσαμε γιατί είχαμε ξεχάσει
το πρόσωπό τους, το πρόσωπό μας
Δε θέλαμε να κοιτάξουμε
με πείσμα αποστρέφαμε το βλέμμα
με πείσμα πνίγαμε τη φωνή
που ψιθύριζε· «Εμπιστέψου στον Άνθρωπο
Εμπιστέψου τον Εαυτό σου»
και δε θέλαμε να θυμηθούμε το πρόσωπο του άλλου

Όλοι φέρναμε πάνω στο πρόσωπο
τα σημάδια της Αμαρτίας
που 'ναι όμοια με τα σημάδια της Φθοράς
Όλοι φέρναμε πάνω στο πρόσωπο
τα ίδια σημάδια του Πόνου
που 'ναι όμοια με τα σημάδια της Αγάπης
Δε γνωρίζαμε άλλη κίνηση απ' αυτήν που τραβάει εμπρός
χωρίς να βλέπει το πρόσωπο του άλλου

Δε γνωρίζαμε άλλη κίνηση απ' αυτήν που κοιτάζει προς τα πίσω
Γι' αυτό μας εβάρυνε η κατάρα
.Εκτενέστερο απόσπασμα του παραπάνω έργου θα είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες του ΠΟΘΕΓ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας εκχώρησης στο ΙΕΛ των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης από τους κατόχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συγκεκριμένου έργου.