Μελισσάνθη (Ήβη Σκανδαλάκη)
«Ψυχολογικό δρομολόγιο», Τα Ποιήματα 1930-1974
 
Γλώσσα δημοτική.
 
Τα Ποιήματα 1930-1974, Εκδόσεις Οι εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 1975, Πρώτη Έκδοση Έργου:1975
 
 
Στο κέντρο του διαγράμματος διακρίνεται
λίμνη αδιάβατος από δάκρυα
Διάφορα πλέγματα σας ανακόπτουν το δρόμο
Ένας αρχέτυπος δράκος, φύλακας θησαυρών
σχεδιάζει συμπλέγματα ιερογλυφικά
σχεδόν σας εμπαίζει, σας εμποδίζει να προχωρήσετε
σας προκαλεί σ' επικίνδυνες καταδύσεις
Παρακάμψατε.

Δυτικά, ο δρομοδείχτης προειδοποιεί: Αδιέξοδον.
Προσοχή! Προσοχή!
Εδώ, αισθήματα ιδιωτικά, στοχασμοί ιδιωτικοί
καλλιέργειες ιδιωτικές χλόης ονείρων

υδάτινες εκτάσεις ρεμβασμών - καταφύγια ωδικών πτηνών -
ανακόπτουν τα οδικά, αποξηραντικά έργα.
Στον αιώνα των υποκατάστατων και των πλαστικών
ανταλλακτικών ανθρωπίνων οργάνων
δέντρα και άνθη αληθινά εμποδίζουν
την προέλαση των οδοστρωτήρων, των νέων σωτήρων.
Η γύρη τους διεγέρτης κρίσεων αλλεργικών
Φύση αναχρονιστική, τοπία παραπλανητικά
εξάπτουν συγκινήσεις παρακμιακές
αναλύσεις συναισθηματικές. Η χώρα της ουτοπίας
Παρακάμψατε.

Ακολουθήσατε τα νέα οδικά σήματα
τις σωτήριες ομαδικές διαβάσεις
Ένας κίτρινος αναμμένος δείκτης σας οδηγεί
προς την έξοδο

Στο τέλος του διαδρόμου σας αναμένουν οι ξεναγοί
Οι τουρίστες εφοδιασμένοι standard συγκινήσεις
προγραμματισμένες κινήσεις, κάνουν έφοδο στις αγορές
ετοίμων ενδυμάτων, υποδημάτων, συνθημάτων,
τυποποιημένων τροφών και εντρυφημάτων
Ο ίλιγγος των εκπτώσεων στην κοινωνία της υπεραφθονίας

Προσοχή! Προσοχή!
Εδώ, τελευταίος σταθμός. Χρόνος ώρα μηδέν
Φθάνετε αισίως στη χώρα της Νέας Επαγγελίας
των νέων επαγγελμάτων, των κοσμοσωτηρίων αγγελμάτων
των εδωδίμων ποιητικών πτηνών και θηραμάτων.
Ακολουθήσατε πειθαρχικά το νέο ψυχολογικό δρομολόγιο
Ηλεκτρονικοί διερευνητές, τηλεκατευθυνόμενες συσκευές
Ηλεκτρογεννήτριες συλλογικών ρευμάτων, computers προγραμματιστές
αντικαθιστούν τις ατέλειες του ατομικού εγκεφάλου
προλαμβάνουν τις άκαιρες συνειδησιακές κρίσεις, τις ημικρανίες
Στον αιώνα της οπτικο-ακουστικής και της μαζικής ενημέρωσης
τεράστια πανώ με διαφημίσεις σας απαλλάσσουν
απ' τα διλήμματα της εκλογής, από τα περιττά διαβήματα
από τα αβέβαια βήματα της συλλογιστικής
της εποχής των ανθρωπιδών τεράτων

Εδώ, Ξενοδοχείον ο Κόσμος.Εκτενέστερο απόσπασμα του παραπάνω έργου θα είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες του ΠΟΘΕΓ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας εκχώρησης στο ΙΕΛ των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης από τους κατόχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συγκεκριμένου έργου.