Σαραντάρης Γιώργος
«Ο ουρανός», Εικόνες ρέμβης ΙΙ
 
Γλώσσα δημοτική
 
περ. Μακεδονικές ημέρες, Σσ.59-60, Πρώτη Έκδοση Έργου:1939
 
 
Ο ουρανός είναι η ζεστή μας πατρίδα. Τον εγκαταλείπουμε συχνά, γιατί μας αρέσει το παιχνίδι με το άγνωστο, μας τράβα ο κίνδυνος της θάλασσας και του αγέρα, μας ελκύει μια άλλη καρδιά.
Όμως, επιστρέφουμε στον ουρανό, κι όταν τον λησμονήσαμε· όταν δεν σκεπτόμαστε πια τον τόπο όπου γεννηθήκαμε, και η ανάμνηση της παιδικής μας γης έπαψε να μας γοητεύει.
Μας διευθύνει λοιπόν η τυφλή ροή της ουσίας μας, που δεν την θάβει φαίνεται, με την ύλη του το πλήθος των περιπετειών.
<Εκτενέστερο απόσπασμα του παραπάνω έργου θα είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες του ΠΟΘΕΓ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας εκχώρησης στο ΙΕΛ των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης από τους κατόχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συγκεκριμένου έργου.