Βαλαωρίτης Αριστοτέλης
 
Εργογραφία
 
  1. Κυρά Φροσύνη (1859)
  2. Σήμαντρο (1859)
  3. Αθανάσιος Διάκος (1867)
  4. Αστραπόγιαννος (1867)