Βυζάντιος (Χατζηασλάνης) Δημήτριος
 
Εργογραφία
 

 

1. Βαβυλωνία (1836)

2. Σινάνης (1838)

3. Μύθοι μυθιστορίαι και διηγήματα ηθικά και αστεία (1839)

4. Ο Κόλαξ. Κωμωδία εις πράξεις πέντε (1841)

5. Γυναικοκρατία. Κωμωδία εις πράξεις πέντε (1858)