Δημουλά Κική
 
Βιβλιογραφία
 

1. Vitti Mario, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα 2003, Οδυσσέας.

2. Δήμου Νίκος, Στην τετράγωνη νύχτα της φωτογραφίας. Σημειώσεις σε ποιήματα της Κικής Δημουλά, Αθήνα 1991, Στιγμή.

3. Δήμου Νίκος, Δοκίμια ΙΙ: Τα πρόσωπα της ποίησης, Αθήνα 1992-1993, Νεφέλη,

4. Καρβέλης Τάκης, Υπαρξιακή ποίηση, Κική Δημουλά. Η νεότερη ποίηση-Θεωρία και Πράξη, Θεσσαλονίκη 1983, Κώδικας.

5. Καρβέλης Τάκης, Δεύτερη ανάγνωση. Δοκίμια, Αθηνα 1984, Καστανιώτης.

6. Μαρκίδης Μάριος, Είναι και ποτέ, ερμηνευτική πρόσβαση στα ποιήματατης Κικής Δημουλά, Αθήνα 1989, Έρασμος.

7. Νιάρχος Θανάσης, Κική Δημουλά: Πέρα και πίσω από τις λέξεις. Ο έρωτας για τους άλλους, Αθήνα 1999, Καστανιώτης.

8. Παπαγεωργίου Κώστας Γ, Τα άδεια γήπεδα. Ποιητικές κριτικέςδοκιμές, Αθήνα 1994, Σοκόλης.

9. Παυλάκου Δήμητρα, Ο πόνος του ανθρώπου και των πραγμάτων, Αυγή 25-12-1998.

10. Πολίτης Λίνος, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 1978, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.

11. Φωστιέρης Αντώνης, «Κική Δημουλά. Το τελευταίο σώμα μου», Η Λέξη, τχ. 5 1981, σσ. 402-403.