Κοτζιάς Αλέξανδρος
 
Βιβλιογραφία
 

1.       Αργυρίου Αλέξανδρος, Οριακά και μεταβατικά έργα Ελλήνων πεζογράφων, Αθήνα 1996, Σοκόλης.

2.       Μαλάνος Τίμος, Η δύναμη των αισθητικών συγκινήσεων καιάλλα κριτικά, Αθήνα 1984, Πρόσπερος.

3.       Μεταπολεμική πεζογραφία από τον πόλεμο του ’40 ως τη δικτατορία του ’67, Αθήνα 1988, Σοκόλης.

4. Tonnet Henri, Ιστορία του ελληνικού μυθιστορήματος. μετφ. Μ. Καραμάνου, Αθήνα 2001, Πατάκης.

5.       Τσακνιάς Σπύρος, Επί τα ίχνη. Κριτικά κείμενα 1985- 1988, Αθήνα 1990, Σοκόλης.

6.       Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Κοτζιά, Αθήνα 1994, Κέδρος.

7.       Γιαλουράκης Μανώλης, «Κοτζιάς Αλέξανδρος», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 9, Αθήνα χ.χ., Χάρη Πάτση.