Χατζής Δημήτρης
 
Βιβλιογραφία
 

 

1. Αργυρίου Αλέξανδρος, Οριακά και μεταβατικά έργα Ελλήνων πεζογράφων, Αθήνα 1996, Σοκόλης.

2. Κοτζιάς Αλέξανδρος, Μεταπολεμικοί πεζογράφοι. Κριτικά κείμενα, Αθήνα 1982, Κέδρος.

3. Μενδράκος Τάκης, Μικρές δοκιμές. Κριτικά σημειώματα και άρθρα. Πεζογραφία-Ποίηση, Αθήνα 1990, Σοκόλης.

4. Μερακλής Μιχάλης, Προσεγγίσεις στην ελληνική πεζογραφία (Ο αστικός χώρος), Αθήνα 1986, Καστανιώτης.

5. Παγανός Γ. Δ., Αναζητήσεις στη σύγχρονη πεζογραφία. Κριτικά μελετήματα, Αθήνα 1984, Καστανιώτης.

6. Ραυτόπουλος Δημήτρης, Κρίσιμη λογοτεχνία, Αθήνα 1986, Καστανιώτης.

7. Σαχίνης Απόστολος, Νέοι πεζογράφοι, Αθήνα 1965, Εστία.

8. Του ιδίου , Μεσοπολεμικοί και μεταπολεμικοίπεζογράφοι, Αθήνα 1985, Εστία.

9. Τζιόβας Δημήτρης, Ιδεολογία και αισθητική λειτουργία στην πεζογραφία του Δ. Χατζή, Γιάννινα 1980, Ηπειρωτική Εστία τ. 338-339, σσ. 544-561.