Μελαχρινός Απόστολος
 
Βιβλιογραφία
 

1.       Μελαχρινός Α., Παραλλαγές, Αθήνα 1907, Βασική Βιβλιοθήκη 14.

2.       Μελαχρινός Απόστολος, Ο Κύκλος. Φύλλα του λόγου και της τέχνης. Τόμ. Δ΄ (1934).

3. Αφιέρωμα των Ελλήνων ποιητών στον ποιητή Απόστολο Μελαχρινό για τα σαράντα χρόνια των Παραλλαγών του, Αθήνα 1948, έκδοση Κύκλου.

4. Μελαχρινός Απόστολος, Τα ποιήματα, επιμέλεια, εισαγωγή Αγορή Γκρέκου (επιμ.), Αθήνα 1994, Εστία.

5.       Άγρας Τέλλος, Κριτικά. Τόμ. 2ος Ποιητικά πρόσωπα και κείμενα, Αθήνα 1981, Ερμής.

6.       Κόρφης Τάσος, Ματιές στην Ποίηση του Μεσοπολέμου. Δοκίμια, Αθήνα 1978, Πρόσπερος.

7.       Ουράνης Κώστας, Δικοί μας και ξένοι, Τόμ. 1 – 3, Αθήνα 1954 -56, Εστία.

8.       Παναγιωτόπουλος Ι. Μ., Τα πρόσωπα και τα κείμενα, τόμ. 2ος, Αθήνα 1982, Οι Εκδόσεις των Φίλων.

9.       Στεριόπουλος Κώστας, Περιδιαβάζοντας, τόμ. Α΄ Από τον Κάλβο στον Παπατσώνη, Αθήνα 1982, Κέδρος.