Ελύτης Οδυσσέας
 
Βιβλιογραφία
 

1. Aδαμόπουλος Χ., Λόγος κεκρυμμένος περί φωτός ή αξονική τομογραφία Οδυσσέα Ελύτη. Μελέτη ομιλίας και ελληνικής γραφής, Αθήνα 1987, Οι εκδόσεις των Φίλων.

2. Αθανασόπουλος Βαγγέλης, Το ποιητικό τοπίο του ελληνικού 19ου και 20ου αι. Τόμος Β' (Σεφέρης, Θέμελης, Ρίτσος, Βρεττάκος, Ελύτης, Ζευγωλή - Γλέζου, Παπαδίτσας), Αθήνα 1995, Καστανιώτης.

3. Αργυρίου Αλέξ., Ανοιχτοί σχολιασμοί στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη, Αθήνα 1998, Καστανιώτης.

4. Αργυρίου Αλέξ., Διαδοχικές αναγνώσεις Ελλήνων υπερρεαλιστών, Αθήνα 1983, Γνώση.

5. Beaton Roderick , Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία, μετάφραση Ευαγγελία Ζούργου – Μαριάννα Σπανάκη, Αθήνα 1996, Νεφέλη.

6. Γαβαλάς Δ., Η εσωτερική διαλεκτική στη “Μαρία Νεφέλη” του Οδυσσέα Ελύτη, Θεσσαλονίκη 1987, Κώδικας.

7. Carson J., 49 σχόλια στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη. 49 scholia on the poems of Odysseus, απόδοση: Στρατής Πασχάλης, Αθήνα 1983, Ύψιλον.

8. Δανιήλ Ι. Ιακώβ, Η αρχαιογνωσία του Οδυσσέα Ελύτη, Αθήνα 1983, Πολύτυπο.

9. Δασκαλόπουλος Δ., Βιβλιογραφία Οδυσσέα Ελύτη 1971-1992, Αθήνα 1993, Εταιρεία Συγγραφέων.

10. Δεκαβάλλες Α., Ο Ελύτης από το χρυσό ως το ασημένιο ποίημα. Μελέτη, Αθήνα 1988, Κέδρος.

11. Δήμου Νίκος, Δοκίμια Ι. Οδυσσέας Ελύτης, Αθήνα 1992, Νεφέλη.

12. Friar K., Άξιον εστί το τίμημα. Εισαγωγή στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη, μτφρ. Νάσος Βαγενάς, Αθήνα 1978, Κέδρος.

13. Ζωγράφου Λιλή, Ο ηλιοπότης Ελύτης, Αθήνα 1997, Aλεξάνδρεια.

14. Θαλάσσης Γιώργος, Οδυσσέας Ελύτης: τέχνη μυρέψου, Αθήνα 1974, Εστία.

15. Ιακώβ Δ. Ι., Η αρχαιογνωσία του Οδυσσέα Ελύτη. Ο ποιητής Οδυσσέας Ελύτης και τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Καταγραφή πηγών, επιμέλεια: Άντεια Φραντζή, Αθήνα 1983, Πολύτυπο.

16. Ιωάννου Γ. H., Οδυσσέας Ελύτης. Από  τις καταβολές του υπερρεαλισμού στις εκβολές του μύθου, Αθήνα 1991, Καστανιώτης.

17. Καραντώνης Ανδρέας, Για τον Οδυσσέα Ελύτη, Αθήνα 1980,   Παπαδήμας.

18. Κοκόλης Ξενοφών, Για το Άξιον Εστί του Ελύτη.Μια  οριστικά μισοτελειωμένη ανάγνωση, Θεσσαλονίκη  1984, University Studio Press.

19. Λιγνάδης Τάσος, Το Άξιον Εστί του Ελύτη. Εισαγωγή, σχολιασμός, ανάλυση, Αθήνα 1971,   Βιβλιοθήκη Σχολής Μωραΐτη.

20. Λυχναρά Λ., Η μεταλογική των πραγμάτων: Οδυσσέας Ελύτης, Αθήνα 1980, Ίκαρος.

21. Μάνος Α., Φωτεινότης και διαφάνεια. Το εδώ και το επέκεινα στο έργο του Οδυσσέα Ελύτη, Αθήνα, 1998, Τυπωθήτω.

22. Μαρωνίτης Δημήτρης, 'Οροι του λυρισμού στον Οδυσσέα Ελύτη, Αθήνα 1980, Κέδρος.

23. Μερακλής Μιχάλης, Δεκαπέντε ερμηνευτικές δοκιμές στον Οδυσσέα Ελύτη, Αθήνα 1984, Πατάκη.

24. Μπελεζίνης Α., Ο όψιμος Ελύτης, Αθήνα 1999, Ίκαρος.

25. Μπερλής Άρης, 5 (+2) δοκίμια για τον Ελύτη, Αθήνα 1992, Ύψιλον.

26. Μυκωνίου-Δρυμπέτα Α., Ελύτης και σουρρεαλισμός. Η καταγραφή μιας επίδρασης, Θεσσαλονίκη 1988, Παρατηρητής.

27. Νικοκάβουρα Χ., Ελύτης και Γιουνγκ. Ένας διάλογος. Μια ερμηνεία της ποίησης του Ελύτη με εργαλείο τη σκέψη του Γιουνγκ, Αθήνα 2000, Ελληνικά Γράμματα.

28. Παπαχρήστου-Πάνου Ε., Ιδού εγώ: 1 + 4 δοκίμια για τον Οδυσσέα Ελύτη, Αθήνα 1980, Δωδώνη.

29. Παρίσης Νικήτας, Επτά μελετήματα για τον Οδυσσέα Ελύτη, Θεσσαλονίκη 1997, Τα τραμάκια.

30. Πρωίμου - Κρηνάκη Μ., Οδυσσέας Ελύτης, η αθέατη πλευρά του κόσμου και η καθαρότητα του φωτός,Αθήνα 1998, Ελληνικά Γράμματα.

31. Σοφιανού-Γεωργούση Δ., Οδυσσέας Ελύτης, Τόμος Ι: Ανατρεπτικός και ελπιδοφόρος. Τόμος ΙΙ: Η απεραντοσύνη του άνευ ορίων, Τόμος ΙΙΙ: Στη σχολή των ανέμων, των βράχων και των άστρων, Αθήνα 1996, Φιλιππότης.

32. [Συλλογικό] Ο Ελύτης στην εκπαίδευση. Ζητήματα ποιητικής - Διδακτικές προσεγγίσεις. Πρακτικά 3ης Επιστημονικής Συνάντησης, επιμέλεια: Θ. Πυλαρινός, Αθήνα 2002, Σχολή Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου.

33. [Συλλογικό] Δεκαέξι κείμενα για το Άξιον Εστί, Αθήνα 2001, Ίκαρος.

34. Σφαέλλου Κ., Μια προσέγγιση στο "Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας" του Οδυσσέα Ελύτη, Αθήνα 1984, Πατάκης.

35. Χατζηγιακουμή Μαρία, Η υπέρβαση της ιστορίας στο έργο του Οδυσσέα Ελύτη, Αθήνα 2004, Ελληνικά Γράμματα.

36. Vitti Mario, Για τον Οδυσσέα Ελύτη (Ομιλίες και άρθρα), Αθήνα 1998, Καστανιώτης.

37. Του ίδιου (επιμέλεια), Εισαγωγή στην ποίηση του Ελύτη (Επιλογή κριτικών κειμένων), Ηράκλειο 1999, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.

38. Του ίδιου, Οδυσσέας Ελύτης. Κριτική μελέτη, Αθήνα 1984.

39. Του ίδιου, Οδυσσέας Ελύτης: βιβλιογραφία 1935-1971, συνεργασία Αγγελικής Γαβαθά, Αθήνα 1977, Ίκαρος.