Καββαδίας Νίκος
 
Βιβλιογραφία
 

1. Βάρναλης Κώστας, Αισθητικά – κριτικά, τόμ. Β΄, Αθήνα 1958, Κέδρος.

2. Καλοκύρης Δ., Χρυσόσκονη στα γένια του Μαγγελάνου. Νίκος Καββαδίας, Αθήνα 2004, Άγρα.

3. Κασόλας Μ., Νίκος Καββαδίας. Γυναίκα – θάλασσα – ζωή. Αφηγήσεις στο μαγνητόφωνο, Αθήνα 2004, Καστανιώτης.

4. Κόρφης Τάσος, Νίκος Καββαδίας. Συμβολή στην μελέτη της ζωής και του έργου του, Αθήνα 1978, Κέδρος.

5. Νικορέτζος Δ., Νίκος Καββαδίας ο τελευταίος αμαρτωλός, Αθήνα 2001, Εντός.

6. Πλαστήρας Κώστας, «Γλωσσάρι για το ‘‘Μαραμπού’’ και ‘‘Πούσι’’ του Ν. Καββαδία, στο βιβλίο του Τάσου Κόρφη, Νίκος Καββαδίας. Συμβολή στην μελέτη της ζωής και του έργου του, Αθήνα 1978, Κέδρος, σσ. 177 – 195 (και αυτοτελώς Θεσσαλονίκη 1976).

7. Saunier G., «Ετούτο το κορμί το τόσο αμαρτωλό...» Έρευνα στον μυθικό κόσμο του Νίκου Καββαδία, Αθήνα 2004, Άγρα.

8. Σπανδωνίδης Πέτρος, Η νεώτερη ποίηση στην Ελλάδα, Αθήνα [1955), Ίκαρος.

9. Φιλίππου Φ., Ο πολιτικός Νίκος Καββαδίας, Αθήνα 1996, Άγρα.

10. Επτά κείμενα για τον Νίκο Καββαδία, Επιμέλεια Άντεια Φραντζή, Αθήνα 1982, Πολύτυπο.