Βρεττάκος Νικηφόρος
 
Βιβλιογραφία
 

1. Αθανασόπουλος Βαγγέλης, Το ποιητικό τοπίο του ελληνικού 19ου και 20ου αι. Τόμος Β' (Σεφέρης, Θέμελης, Ρίτσος, Βρεττάκος, Ελύτης, Ζευγωλή - Γλέζου, Παπαδίτσας), Αθήνα 1995, Καστανιώτη.

2. Κούσουλας Λουκάς, «Ερμηνευτικά σχόλια στο ποίημα του Ν. Βρεττάκου ‘‘Τα δεκατέεσερα παιδιά’’», Η διδασκαλία της σύγχρονης ποίησης στη Μέση Εκπαίδευση», σσ. 22 – 34.

3. Μαλάνος Τίμος, Δειγματολόγιο, Αθήνα 1962, Φέξη.

4. Ραυτόπουλος Δημήτρης, Κρίσιμη λογοτεχνία, Αθήνα 1986, Καστανιώτη.

5. Φραγκόπουλος Δ. Θ., Κριτική της κριτικής. Δοκίμια Αθήνα, 1978, Διογένης.

6. Μερακλής Μ. Γ., «Η καθαρή ανθρωπιά του Νικηφόρου Βρεττάκου», στο Νικηφόρος βρεττάκος. Αφιέρωμα, Βιβλιοθήκη της Πανελλήνιας ένωσης φιλολόγων, Αθήνα χ.χ.