Χατζόπουλος Κωνσταντίνος
 
Βιβλιογραφία
 

1. Άγρας Τέλλος , «Η συµβολιστική πεζογραφία και το Φθινόπωρο του Κ . Χατζόπουλου », Νέα Εστία 17, έτος Θ΄, 1 /6/1935 αρ. 203, σσ. 510 - 518 και 15/6/1935, αρ. 204, σσ. 566 - 574 (τώρα και στον τόµο Τέλλος Άγρας Κριτικά Τόµ. τρίτος, Μορφές και κείµενα της πεζογραφίας, φιλολογική επιµέλεια: Κώστας Στεργιόπουλος, σσ. 220 - 257, Αθήνα 1984, Ερµής.

2. Ανεµούδη - Αρζόγλου Κρίστα, Κωνσταντίνου Χατζόπουλου. Κείµενα Κριτικής. Μια πρώτη απόπειρα βιβλιογραφίας, Αθήνα 1983, Ε.Λ.Ι.Α.

3. Της ιδίας, (φιλολογική επιµέλεια), Κωνσταντίνου Χατζόπουλου. Κριτικά Κείµενα, Αθήνα 1996, Ίδρυµα Κώστα και Ελένης Ουράνη.

4. Βαλέτας Γιώργος, «Χατζόπουλος Κωνσταντίνος», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 24, Αθήνα 1934, Πυρσός.

5. Βελουδής Γιώργος (εισαγωγή, φιλολογική επιµέλεια), Χατζόπουλος Κωνσταντίνος. Ο πύργος του ακροποτάµου, Αθήνα 1986, Οδυσσέας.

6. Βελουδής Γιώργος (εισαγωγή, φιλολογική επιµέλεια), Κωνσταντίνος Χατζόπουλος. Τα ποιήµατα, Αθήνα 1992, Ίδρυµα Κώστα και Ελένης Ουράνη.

7. Γιάκος Δηµήτρης, Λυρικοί της Ρούµελης, Αθήνα 1958.

8. Γκιόλιας Μάρκος, Το εργατικό κίνηµα στην Ελλάδα και ο Κώστας Χατζόπουλος, Αγρίνιο 1996, Μοσχονάς.

9. Γουνελάς Χ., Η σοσιαλιστική συνείδηση στην ελληνική λογοτεχνία 1897-1912, Αθήνα 1994, Κέδρος.

10. Ζήρας Αλεξανδρος, «Χατζόπουλος Κωνσταντίνος», Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό, τόμ. 9 Β ΄, Αθήνα 1988, Εκδοτική Αθηνών.

11. Θρύλος Άλκης, «Κ. Χατζόπουλος», Κριτικές µελέτες ΙΙΙ, σσ. 43 - 117, Αθήνα 1925, Σαριβαξεβάνης.

12. Καλογιάννης Γ. Χ., Ο Νουµάς και η εποχή του (1903-1934). Γλωσσικοί και ιδεολογικοί αγώνες, Αθήνα 1984, Επικαιρότητα.

13. Καραντώνης Αντρέας, «Κωνσταντίνος Χατζόπουλος», Φυσιογνωµίες, Τόµος πρώτος, σσ. 227 - 241, Αθήνα 1977, Παπαδήµα.

14. Καρβέλης Τάκης, «Κωνσταντίνος Θεοτόκης - Κωνσταντίνος Χατζόπουλος . Συγκριτική επισκόπηση του έργου τους», Πόρφυρας 57 - 58, 4 /9/1991, σσ. 254 – 278, (τώρα και στον τόµο Δεύτερη ανάγνωση. Κριτικά κείµενα 1984-1991, τοµ. Β ΄, σσ. 25 - 65, Αθήνα 1991, Σοκόλη.

15. Του ιδίου, «Κωνσταντίνος Χατζόπουλος», Η παλαιότερη πεζογραφία µας - Από τις αρχές της ως τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο (1900-1914), Ι', σσ. 86 - 131. Αθήνα 1997, Σοκόλη.

16. Του ιδίου, Κωνσταντίνος Χατζόπουλος: ο πρωτοπόρος, Αθήνα 1998, Σοκόλη.

17. Κοκκόλης Ξ. Α., «Οι προβληµατισµοί της κριτικής και ο Παλαµάς, 1880-1910», Η κριτική στη νεώτερη Ελλάδα, σσ. 79 - 144, Αθήνα 1981, Ίδρυµα Σχολής Μωραΐτη.

18. Κόκορης Δ., Όψεις των σχέσεων της Αριστεράς με την λογοτεχνία στον Μεσοπόλεμο, Πάτρα 1999, Αχαϊκές Εκδόσεις.
19. Μερακλής Μ. Γ., «Κωνσταντίνος Χατζόπουλος», Η ελληνική ποίηση. Ροµαντικοί - Εποχή του Παλαµά - Μεταπαλαµικοί. Ανθολογία - Γραµµατολογία, σσ. 378 - 381, Αθήνα 1977, Σοκόλη.

  20. Μπαλούμης Ε., Μεσοπόλεμος. H πεζογραφία του, Αθήνα 1996, Ελληνικά Γράμματα.
21. Μπενάτσης Απόστολος, Κωνσταντίνος Χατζόπουλος. Πάθη, δράση, κώδικες, Αθήνα 1995, Επικαιρότητα.

22. Νικολάου Δηµήτρης, «Άγνωστα κριτικά κείµενα του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου (Η συνεργασία του µε τα Παναθήναια )», Τεύχη του Ε.Λ.Ι.Α 2, 1989, σσ. 239 - 248.

23. Ουράνης Κώστας, Δικοί μας και ξένοι, Αθήνα 1954 – 1956, Εστία.

24. Πανίτσας Κ. Γ., Κωνσταντίνος Χατζόπουλος. Ο ποιητής, ο πεζογράφος, ο κριτικός, ο µεταφραστής, ο ιδεολόγος, Πάτρα 1994, Εταιρεία Ελληνοϊταλικής Φιλίας και Έρευνας.

25. Παπακώστας Γιάννης, «Κ. Χατζόπουλος: Από την Τέχνη στον Υπεράνθρωπο. Θεωρητικές διαφοροποιήσεις», Η Λέξη 120, 3/4/1994, σσ. 177-183.

26. Π [αράσχος Κλέων ], «Κ . Χατζοπούλου: Βραδυνοί θρύλοι», Νέα Εστία 14-15, ετ. Α ΄, 15/10/1927, σσ. 823-824.

27. Πατρικίου - Σταυρίδη Ρένα, Δηµοτικισµός και κοινωνικό πρόβληµα, Αθήνα 1976, Ερµής.

28. Σαχίνης Απόστολος, «Κωνσταντίνος Χατζόπουλος», Το νεοελληνικό µυθιστόρηµα, σσ. 180 - 195. Αθήνα 1958, Εστία, (και έκδοση στ ΄, διορθωµένη, 1991).

29. Σεφεριάδου Ανθούλα , Οι γυναικείες µορφές στο πεζογραφικό έργο του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου, Ιωάννινα 1982, Έρευνες στη Νέα Ελληνική Φιλολογία.

30. Σεφεριάδου Ανθούλα, «Βιογραφικά», «Για το έργο του», «Το πεζογραφικό έργο του Κ . Χατζόπουλου», Κώστα Χατζόπουλου, Άπαντα, µέρος πρώτο: πεζά, Τόµος πρώτος, Φιλολογική επιµέλεια Ανθούλα Σεφεριάδου, Αθήνα 1988, Πατάκη.

31. Σιδέρης Γιάννης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου. Τόµος πρώτος (1794 - 1908), Αθήνα, ΄Ικαρος (και επανέκδοση Αθήνα 1991, Καστανιώτη.)

32. Σταυροπούλου Έρη (φιλολογική επιµέλεια), Κωνσταντίνος Χατζόπουλος. Τα διηγήµατα, σσ. 9 - 52 και 313 - 342, Αθήνα 1989, Συνέχεια.

33. [Συλλογικό ] « Ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος ως συγγραφέας και θεωρητικός » . Πρακτικά επιστηµονικού συµποσίου. Αγρίνιο, 14 - 17 Μα ΐου 1993, επιµέλεια: Ε. Γ. Καψωµένος, Χρ. Τζούλης, Χρ. Δανιήλ, Αθήνα 1998, Δωδώνη.

34. TonnetHenri, Ιστορία του ελληνικού μυθιστορήματος, μετάφραση Μαρίνα Καραμάνου, Αθήνα 1999, Πατάκη.

35. Τωµαδάκης Βασίλειος, «Νεοελληνική Βιβλιογραφία. Τα περιοδικά Τέχνη και Διόνυσος», ΕΕΦΣΠΑ 20, (1969-1970), σσ. 120 - 154.

36. Χάρης Πέτρος (επιμέλεια), Κ . Χατζόπουλος, Σπ . Πασαγιάννης και άλλοι, (στη σειρά Βασική Βιβλιοθήκη, αρ .32), Αθήνα 1955, Αετός.

37. Του ιδίου, Έλληνες πεζογράφοι, τόμ. Α΄- ΣΤ΄, Αθήνα 1979 – 1981), Εστία.

38. Χατζίνης Γιάννης, «Ο συµβολισµός στη νεοελληνική πεζογραφία», Νέα Εστία Ν.΄, (Χριστούγεννα 1952), αρ . 635, σσ. 117 - 123.

39. Χωραφάς Στρατής, Συµβολή στη βιβλιογραφία του Κ . Χατζόπουλου, Αθήνα 1983, Φιλιππότης.

40. Χατζόπουλος Κωνσταντίνος, Ποιήματα, Αθήνα 1955, Κέδρος.

41. Χατζόπουλος Κωνσταντίνος, Πεζά, τόμ. I II , Αθήνα 1956 – 7, Ίκαρος.
42. Χατζόπουλος Κωνσταντίνος, Φθινόπωρο, σσ. 7 - 26, Αθήνα 1990, Ίδρυµα Κώστα και Ελένης Ουράνη.

43. Άγρας Τέλλος, Κριτικά, τομ. Τρίτος, φιλολογική επιμέλεια Κώστας Στεργιόπουλος, Αθήνα 1984, Ερμής.

44. Παλαμάς Κωστής, «Κωνσταντίνος Χατζόπουλος», Άπαντα, τομ. 8, σσ. 433-434.

45. Χάρης Πέτρος, «Εισαγωγή. Ο Κωσταντίνος Χατζόπουλος και το Φθινόπωρο», Κωσταντίνου Χατζόπουλου, Φθινόπωρο, σσ. 7-25, Αθήνα 1990, ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη.

46. Vitti Mario , Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 1978, Οδυσσέας.