Θεοτόκης Κωνσταντίνος
 
Βιβλιογραφία
  1. Άγρας Τέλλος, «Φιλολογικές αναμνήσεις. Ένα σκίτσο για τον Κώστα Θεοτόκη», Φιλολογική Πρωτοχρονιά 1943, σσ. 95-101 (τώρα και στον τόμο Τέλλος Άγρας, Κριτικά. Μορφές και κείμενα της πεζογραφίας. Φιλολογική επιμέλεια Κώστας Στεργιόπουλος, τόμος τρίτος σσ. 132-143, Αθήνα 1984, Ερμής.
2. Βεϊνόγλου Α. Σ., «Θεοτόκης Κωνσταντίνος», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 12, Αθήνα 1930, Πυρσός.
3. Γιαλουράκης Μανώλης, «Θεοτόκης Κωνσταντίνος», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 7, Αθήνα χ.χ., Χάρη Πάτση.
4. Γκόλφης Ρήγας, «Η τιμή και το χρήμα», Ο Νουμάς, 17/9/1916, σσ. 255-256.
5. Δάλλας Γιάννης, «Γνώση και ανάγνωση της πεζογραφίας του Θεοτόκη. Η αποκατάσταση μιας επαφής», Διαβάζω 14, 10-11/1978, σσ. 30-39.
6. Δάλλας Γιάννης, «Οι σκλάβοι στα δεσμά τους. Η χειρόγραφη παράδοση και η εκδοτική μορφή», Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Οι σκλάβοι στα δεσμά τους· μυθιστόρημα, σσ. θ΄-λη΄, Αθήνα 1981, τυπ. Κείμενα.
7. Δάλλας Γιάννης, «Το πρόβλημα της εντοπιότητας στην πεζογραφία του Θεοτόκη», Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Διηγήματα [Κορφιάτικες ιστορίες]. Με έντεκα χαράγματα του Μάρκου Ζαβιτσιάνου. Εισαγωγή Γιάννης Δάλλας, σσ. 7-21, Αθήνα 1982, τυπ. Κείμενα.
8. Δάλλας Γιάννης, «Κωνσταντίνος Θεοτόκης», Η παλαιότερη πεζογραφία μας. Από τις αρχές της ως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο Ι΄ (1900-1914), σσ. 182-230, Αθήνα 1997, Σοκόλη.
9. Δαφνής Κώστας, «Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης και ο σοσιαλισμός», Πόρφυρας 46 (Κέρκυρα), 7-9/1988, σσ. 259-264.
10. Δενδρινού Α. Ειρήνη, «Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης σα συγγραφέας, σαν άνθρωπος», Νέα Εστία Α΄, (1927), τεύχ. 7-8 (Τώρα και στο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, Η τιμή και το χρήμα, σσ. 111-124, Αθήνα 1993, Νεφέλη.
10. Θεοτόκης Σπυρίδων Μ., Τα νεανικά χρόνια του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Βιογραφία. Εισαγωγή – Επιμέλεια κειμένου: Τάσος Κόρφης, Αθήνα 1983, Πρόσπερος.
11.Θρύλος Άλκης, «Κωνσταντίνος Θεοτόκης», Φιλολογική Πρωτοχρονιά 1949, σσ. 181-196.
12. Θρύλος Άλκης, «Κωνσταντίνος Θεοτόκης», Μορφές της ελληνικής πεζογραφίας· Και μερικές άλλες μορφές, σσ. 135-188. Αθήνα 1963, Δίφρος.
13. Καλαμαράς Βασίλης, «Εργοβιογραφία Κωνσταντίνου Θεοτόκη», Διαβάζω 92, 18/4/1984, σσ. 14-18.
14. Καραντώνης Α., «Κωνσταντίνος Θεοτόκης», Φυσιογνωμίες· Τόμος πρώτος, σσ. 72-96. Αθήνα 1977, Παπαδήμα.
15. Καρβέλης Τάκης, «Κωνσταντίνος Θεοτόκης: Από την ηθογραφία στο κοινωνικό μυθιστόρημα», Διαβάζω 14, 10-11/1978, σσ. 41-46 (και στο Δεύτερη ανάγνωση. Δοκίμια, σσ. 121-131, Αθήνα 1984, Καστανιώτη.
16. Καρβέλης Τάκης, «Ο ρεαλισμός και η ηθογραφία στην υπηρεσία της πεζογραφίας», Διαβάζω 92, 18/4/1984, σσ. 32-37 (τώρα και στον τόμο Δεύτερη ανάγνωση. Κριτικά κείμενα 1984-1991, τομ. Β΄, σσ. 13-23, Αθήνα 1991, Σοκόλη).
17. Κατσίμπαλης Κ.Γ., Βιβλιογραφία Κων/νου Θεοτόκη, Αθήνα 1942, τυπ. Σεργιάδη.
18. Κατσίμπαλης Κ.Γ., Βιβλιογραφικά συμπληρώματα· Ι. Γρυπάρη - Μ. Μητσάκη - Κ.Θεοτόκη - Κ.Καβάφη, Αθήνα 1944, τυπ. Σεργιάδη.
19. Κοντός Σ. Γ., Κωνσταντίνος Μ. Θεοτόκης, Αθήνα 1924, τυπ. Ερμού.
20. Λυκούργου Νίκη, «Θεοτόκης Κωνσταντίνος», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό 4. Αθήνα 1985, Εκδοτική Αθηνών.
21. Μαλακάσης Μιλτιάδης, «Ο Ντίνος Θεοτόκης», Ελεύθερον Βήμα, 13/10/1940.
22. Μαρτζούκου Μαρία, «Χρονολόγιο Κωνσταντίνου Θεοτόκη», Πόρφυρας 57-58 (Κέρκυρα), 4-9/1991, σσ. 185-206 και Μαρτζούκου Μαρία, «Συγκριτικό χρονολόγιο Κωνσταντίνου Θεοτόκη», Πόρφυρας 80 (Κέρκυρα), 1-3/1997, σσ. 436-449.
23. Μπαλάσκας Κ., Κωνσταντίνος Θεοτόκης (Ο τραγικός του έρωτα και της ουτοπίας). Αθήνα 1993, Ειρμός.
24. Μπενάτσης Απόστολος, Κων/νος Θεοτόκης. Πάθη- Δράση- Κώδικες, Αθήνα 1995, Επικαιρότητα.
25. Παγανός Δ. Γ., Η νεοελληνική πεζογραφία, Αθήνα 1983, Κώδικας.
26. Παγανός Δ. Γ., «Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Η τιμή και το χρήμα», σσ. 135-142, Αναζητήσεις στη σύγχρονη πεζογραφία. Κριτικά Μελετήματα, Αθήνα 1984, Καστανιώτη.
26. Πυλαρινός Θεοδόσης, «Η χρονολόγηση ενός σονέτου του Κ. Θεοτόκη και η παραλλαγή μιας μετάφρασής του», Πόρφυρας 67-68 (Κέρκυρας), 11/1993 - 3/1994, σσ. 65-69.
27. Σαχίνης Απόστολος, «Κωνσταντίνος Θεοτόκης», Το νεοελληνικό μυθιστόρημα, σσ. 195-215, Αθήνα 1958 (και έκτη, διορθωμένη έκδοση, 1991), Εστία
28. Σπαταλάς Γ., «Το έργο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη», Νέα Ζωή ΧΙΙ (Αλεξάνδρειας), 1923-1924, σσ. 9-31.
29. Τερζάκης Άγγελος (επιμ.), «Κωνσταντίνος Θεοτόκης», Βασική Βιβλιοθήκη, αρ.31, Αθήνα 1955, Αετός.
30. Χουρμούζιος Αιμίλιος, Κριτική Πορεία Ε΄ · Κωνστ. Θεοτόκης. Ο εισηγητής του κοινωνιστικού μυθιστορήματος στην Ελλάδα. Ο άνθρωπος - Το έργο, Αθήνα 1946, Ίκαρος.
31. (Αφιέρωμα) Φιλότεχνος Δ΄-Ε΄ (Βόλος), 11-12/1926.
32. (Αφιέρωμα), Ελληνική Δημιουργία 92, 1/12/1951.
33. (Αφιέρωμα), Ελληνική Δημιουργία 624, 1/7/1953.
34. (Αφιέρωμα), Νέα Εστία 54, 1η/7/1953, αρ. 624.
35. (Αφιέρωμα), Νέα Εστία 94, Χριστούγεννα 1973, αρ. 1115.
36. (Αφιέρωμα), Συντεχνία 1, ετ. Α΄, 31η/1/1974.
37. (Αφιέρωμα), Διαβάζω 14, 10-11/1978.
38. (Αφιέρωμα), Νέα Εστία 144,ετ. ΝΖ΄, 1η/7/1983, αρ. 1344.
39. (Αφιέρωμα), Διαβάζω 92, 18/4/1984.
40. (Αφιέρωμα), Κωνσταντίνος Θεοτόκης (1872-1923). Αφιέρωμα στα τριάντα χρόνια από το θάνατό του, Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών Κέρκυρα 1954.
41. (Αφιέρωμα), Πόρφυρας 57-58 (Κέρκυρα), 4-9/1991.
(Αφιέρωμα), Πόρφυρας 80 (Κέρκυρα), 1-3/1997.