• Πολυλάς Ιάκωβος
1825-1896
 
Βιογραφία   Εργογραφία   Βιβλιογραφία