• Εφταλιώτης Αργύρης
1849 - 1923
 
Βιογραφία   Εργογραφία   Βιβλιογραφία