Ο Πολιτιστικός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας είναι μια ψηφιοποιημένη πρωτογενής πολιτιστική συλλογή κειμένων της νεοελληνικής γραμματείας, που περιλαμβάνει κυρίως αντιπροσωπευτικά κείμενα συγγραφέων από όλα τα λογοτεχνικά είδη.

 

Ειδικότερα, τα κείμενα αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη περίοδο της νεοελληνικής γραμματείας που ξεκινά από το νεοελληνικό Διαφωτισμό (τέλη του 18ου αιώνα - αρχές 19ου αιώνα) και φθάνει μέχρι τη σημερινή εποχή. Στη συλλογή ανθολογούνται οι σημαντικότεροι Έλληνες  λογοτέχνες και τα σημαντικότερα έργα τους, έτσι ώστε να καταδεικνύεται η ιστορική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και να παρουσιάζονται τα θέματα και οι έννοιες που χαρακτηρίζουν τις διάφορες τάσεις και τα ρεύματα που κυριάρχησαν στα ελληνικά Γράμματα κατά τους δύο τελευταίους αιώνες.

 

Παράλληλα, ανθολογούνται κείμενα της ελληνικής γραμματείας δοκιμιακού χαρακτήρα, στα οποία εκτίθενται οι διαφορετικές απόψεις και η προβληματική των λογίων σχετικά με το ποια μορφή γλώσσας θα έπρεπε να καθιερωθεί στο γραπτό λόγο. Προβάλλονται οι γλωσσικές θέσεις όλων των γλωσσικών παρατάξεων, δηλαδή των υποστηρικτών της ομιλούμενης γλώσσας, της δημοτικής, των υποστηρικτών της καθαρεύουσας, αλλά και εκείνων που υποστήριξαν τη μεικτή γλώσσα. Επίσης, παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά κείμενα παιδείας (κριτική, δοκίμιο, επιστολή) διαφόρων περιόδων που δείχνουν το πνευματικό κλίμα της εποχής και την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας στο γραπτό λόγο.

 

Δομή ενοτήτων

Σε κάθε ενότητα παρατίθεται σύντομη εισαγωγή με γραμματολογικά στοιχεία για την περίοδο που εξετάζεται και τα λογοτεχνικά ή άλλα ρεύματα τα οποία επηρέασαν τους συγγραφείς και εξηγείται το σκεπτικό της επιλογής των συγκεκριμένων κειμένων. Σε κάθε επιμέρους κείμενο της ενότητας δίνεται ένα σύντομο σχόλιο που αφορά στην μορφή και στο περιεχόμενό του, την επίδραση που είχε στην εποχή του, καθώς επίσης και τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο.

 

Κριτήρια ανθολόγησης

Η ανθολόγηση των συγγραφέων έγινε με κριτήρια χρονολογικά και λογοτεχνικά, πότε δηλαδή γεννήθηκε και έζησε ο κάθε λογοτέχνης, από πού επηρεάστηκε, σε ποιο ρεύμα εντάσσεται κτλ. Γι’ αυτό έγινε προσπάθεια να υπάρχουν αντιπροσωπευτικά έργα από κάθε τάση, ρεύμα ή σχολή καθώς επίσης και αντιπροσωπευτικά έργα από τη γυναικεία λογοτεχνία, που τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται δυναμικά στο προσκήνιο.  Σε κάθε περίπτωση, η χρονολογική και ειδολογική κατάταξη των κειμένων δεν έγινε με απολύτως αυστηρά κριτήρια, δεδομένου ότι η ζωή πολλών συγγραφέων καλύπτει χρονικά περισσότερες από δύο λογοτεχνικές περιόδους ή σχολές, οπότε και εντάχθηκαν εκεί όπου έδωσαν το ουσιαστικότερο συγγραφικό τους στίγμα. Κατά την παράθεση των κειμένων δίνεται επίσης ο χρόνος δημοσίευσης των κειμένων και η συλλογή στην οποία ανήκουν, όπου είναι αναγκαίο.

 

Τεκμηρίωση υλικού

Η παρούσα συλλογή λογοτεχνικών έργων (δεδομένα) συνοδεύεται από εκτενή τεκμηρίωση (μεταδεδομένα) η οποία περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για τον αναγνώστη, ώστε να διαμορφώσει μια πλήρη εικόνα γύρω από τον συγγραφέα, το έργο του και την εποχή του. Έτσι, για κάθε κείμενο και συγγραφέα υπάρχει φωτογραφικό υλικό, βιογραφία, εργογραφία, βιβλιογραφία, κριτική και αναφορά στα ρεύματα και τις σχολές στις οποίες εντάσσεται το κάθε κείμενο. Οι ημερομηνίες που τίθενται δίπλα στα κείμενα αντιπροσωπεύουν τον χρόνο της Α' έκδοσης.