Συντελεστές
   
 

 

Ο ΠΟλιτιστικός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας (ΠΟΘΕΓ) είναι το προϊόν δύο έργων που υλοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) και που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας”. Το πρώτο έργο, (ΕΠ ΚτΠ, Μέτρο 1.3, Πρόσκληση 65) με τίτλο «ΠΟΘΕΓ: Ανάδειξη της Νεοελληνικής Γλωσσικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω Διαδικτυακού Τόπου», είχε σαν αντικείμενο την κατάρτιση του μεγαλύτερου μέρους της συλλογής ΠΟΘΕΓ και την ανάπτυξη του σχετικού ιστότοπου. Το δεύτερο έργο, (ΕΠ ΚτΠ, Μέτρο 1.3, Πρόσκληση 172) με τίτλο «ΠΟΘΕΓ+ : Εμπλουτισμός του Διαδικτυακού Τόπου “Πολιτιστικός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας” – Δημιουργία Σχετικού DVD-ROM» είχε σαν αντικείμενο τον εμπλουτισμό της συλλογής ΠΟΘΕΓ με νέους συγγραφείς και με νέα έργα, την διεύρυνση της λειτουργικότητας του διαδικτυακού τόπου ΠΟΘΕΓ με εκπαιδευτικές διαδραστικές εφαρμογές και forum χρηστών, καθώς και την ανάπτυξη ενός DVD - ROM που καθιστά τον ιστότοπο ΠΟΘΕΓ διαθέσιμο τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη.

 

Η υλοποίηση των παραπάνω έργων έγινε από το ΙΕΛ και κυρίως από το Τμήμα Ηλεκτρονικής Λεξικογραφίας και Γλωσσικών Πόρων (ΤΗΛ) του ΙΕΛ. Ο υπεύθυνος του ΤΗΛ (Δρ. Νικόλαος Γλάρος) υπήρξε και επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής των δύο αυτών έργων. Σημαντική υπήρξε και η συνδρομή εξωτερικών συνεργατών, όπως αναφέρεται ακολούθως.

 

Την ευθύνη της επιλογής των νέων λογοτεχνικών κειμένων και συγγραφέων που θα εμπλούτιζαν την αρχική συλλογή κειμένων, που διέθετε το ΙΕΛ, και θα διαμόρφωναν την πολιτιστική συλλογή κειμένων ΠΟΘΕΓ, είχε ο κ. Νεόφυτος Χαριλάου, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας. Ο κ. Χαριλάου είχε επίσης και την ευθύνη της φιλολογικής επιμέλειας των κειμένων της συλλογής.

 

Η επιστημονική τεκμηρίωση της συλλογής ΠΟΘΕΓ έγινε από τον κ. Νεόφυτο Χαριλάου και την κ. Πολυξένη Μπίστα, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, (καθώς και από φιλολόγους του ΙΕΛ).

 

Η μετάφραση στα Γαλλικά του περιεχομένου της επιστημονικής τεκμηρίωσης έγινε από την μεταφράστρια κ. Christine Cooreman .

 

Η μετάφραση στα Αγγλικά του περιεχομένου της επιστημονικής τεκμηρίωσης έγινε από τους μεταφραστές: Κατερίνα Χρυσανθοπούλου, Σωτήρη Λεβέντη, Ιφιγένεια Βρεττοπούλου (καθώς και από φιλολόγους-μεταφραστές του ΙΕΛ).

 

Η υλοποίηση του διαδικτυακού τόπου ΠΟΘΕΓ έγινε από την εταιρεία HYPERTECH IT SOLUTIONS, η οποία επίσης ανέλαβε και την ψηφιοποίηση του κειμενικού υλικού.

 

Η σχεδίαση των γραφικών του ιστοτόπου ΠΟΘΕΓ έγινε από τις γραφίστριες: κ. Μαριάννα Τσιόνκη ( HYPERTECH ) και κ. Άρτεμη Γλάρου.