Βερναρδάκης Δημήτριος
 
Εργογραφία
 

Α. Ποιητικά – Θεατρικά:

1. Γραομυομαχία (1854)

2. Εικασία (1856)

3. Μαρία Δοξαπατρή (1858)

4. Κυψελίδαι (1860)

5. Μερόπη (1865)

6. Ευφροσύνη (1876)

7. Φαύστα (1893)

8. Αντιόπη (1896)

9. Νικηφόρος Φωκάς (1905)

10. Δράματα (1903)

 

Β. Γλωσσικά:

1. Ελληνική Γραμματική εις χρήσιν των Ελληνικών σχολείων (1864-1865)

2. Ψευδαττικισμού έλεγχος (1884)

 

Γ. Ιστορικά – θεολογικά:

1. Νικολάου Καραμσίνου Ιστορία της Ρωσικής Αυτοκρατορίας (1855 - 6)

2. Γενική Ιστορία (1867)

3. Ιερά Κατήχησις (1872)