• Βερναρδάκης Δημήτριος
1833-1907
 
Βιογραφία   Εργογραφία   Βιβλιογραφία