Λυμπεράκη Μαργαρίτα
 
Βιβλιογραφία
 

1. Αργυρίου Αλέξανδρος, Οριακά και μεταβατικά έργα Ελλήνων πεζογράφων, Αθήνα 1996, Σοκόλης.

2. Beaton Roderick , Εισαγωγή στη νεότερη λογοτεχνία. Ποίηση και Πεζογραφία 1821-1992, μετφ. Ευαγγελία Ζούργου- Μαριάννα Σπανάκη, Αθήνα 1996, Νεφέλη.

3. Δικταίος Άρης, Ανοιχτοί λογαριασμοί με το χρόνο, Αθήνα 1963, Φέξης.

4. Φαρίνου-Μαλαματάρη Γ., Μαργαρίτα Λυμπεράκη. Μεταπολεμική πεζογραφία από τον πόλεμο του 40 ως τη δικτατορία του ’67, Αθήνα 1988, Σοκόλης.