• Λυμπεράκη Μαργαρίτα
1919 - 2001
 
Βιογραφία   Εργογραφία   Βιβλιογραφία