Παπανούτσος Ευάγγελος
 
Βιβλιογραφία
 

 

1. Καραντώνης Ανδρέας, Νεοελληνική Λογοτεχνία. Φυσιογνωμίες, Αθήνα 1977, Παπαδήμας.

2. Χάρης Πέτρος, Έλληνες Πεζογράφοι. Τομ. Ζ΄, Αθήνα 1986, Εστία.

3. Αθανασόπουλος Βαγγέλης, Το ποιητικό τοπίο του ελληνικού 19ου και 20ου αι. Τόμος Β' (Σεφέρης, Θέμελης, Ρίτσος, Βρεττάκος, Ελύτης, Ζευγωλή - Γλέζου, Παπαδίτσας), Αθήνα 1995, Καστανιώτης.

4. [Παπανούτσος Ευάγγελος], Μελετήματα για τον Παπανούτσο, εορτασμός στα ογδοντάχρονά του, Τετράδια «Ευθύνης» 13, Αθήνα 1981.

5. Παπανούτσος Εύαγγελος, Τα μέτρα της εποχής μας, Αθήνα 1982, Φιλιππότης.

6. Τα δοκίμια των Ελλήνων, εισαγωγή – Τελική Επιλογή Κώστα Ε. Τσιρόπουλου, Αθήνα, 2002, Μέγας Αστρολάβος Ευθύνη.