Παπανούτσος Ευάγγελος
 
Εργογραφία
 

 

1. Η τριλογία του πνεύματος: Τέχνη – Ηθική – Επιστήμη (1928)

2. Αισθητική (1947)

3. Ηθική (1948)

4. Παλαμάς – Καβάφης – Σικελιανός (1949)

5. Η ηθική συνείδηση και τα προβλήματά της (1962)

6. Αγώνες και Αγωνία για την Παιδεία (1965)

7. Ο λόγος και ο άνθρωπος (1971)

8. Πρακτική Φιλοσοφία Α΄-Β΄ τόμοι(1973)

9. Το Δίκαιο της Πυγμής (1976)

10. Η παιδεία το μεγάλο μας πρόβλημα (1976)

11. Η κρίση του πολιτισμού μας (1978)

12. Τα μέτρα της εποχής μας (1982)