Σαμαράκης Αντώνης
 
Βιβλιογραφία
 

1. Μεταπολεμική πεζογραφία από τον πόλεμο του '40 ως τη δικτατορία του ’67, Αθήνα 1988, Σοκόλη.

2. Κοτζιάς Αλέξανδρος, Μεταπολεμικοί πεζογράφοι. Κριτικά κείμενα, Αθήνα 1982, Κέδρος.

3. Μερακλής Μιχάλης, Λογοτεχνική Κριτική Ι. Θεσσαλονίκη 1976, Κωνσταντινίδης.

4. Ραυτόπουλος Δημήτρης, Κρίσιμη λογοτεχνία, Αθήνα 1986, Καστανιώτη.

5. Σαχίνης Απόστολος, Μεσοπολεμικοί και μεταπολεμικοί πεζογράφοι, Θεσσαλονίκη 1979, Κωνσταντινίδης.

6. Tonnet Henri , Ιστορία του ελληνικού μυθιστορήματος. μετφ. Μ. Καραμάνου, Αθήνα 2001, Πατάκη.

7. Παράσχος Κλέων, [κριτική για το Ζητείται ελπίς], εφημ. Καθημερινή, Αθήνα 25 Αυγούστου 1954.

8. Παπανούτσος Εύαγγελος, [κριτική για το Ζητείται ελπίς], εφημ. Το Βήμα, Αθήνα 30 Σεπτεμβρίου 1954.

9. Παππάς Κώστας, Ο συγγραφέας Αντώνης Σαμαράκης και το έργο του, Αθήνα 1984, Σμίλη.