• Καλλιγάς Παύλος
1814-1896
 
Βιογραφία   Εργογραφία   Βιβλιογραφία