• Σουρής Γεώργιος
1852 - 1919
 
Βιογραφία   Εργογραφία   Βιβλιογραφία