• Δούκας Νεόφυτος
1760; -1845
 
Βιογραφία   Εργογραφία   Βιβλιογραφία