• Μαρκοράς Γεράσιμος
1826-1911
 
Βιογραφία   Εργογραφία   Βιβλιογραφία