• Βακαλό Ελένη
1921-2001
 
Βιογραφία   Εργογραφία   Βιβλιογραφία