• Πολυδούρη Μαρία
1902-1930
 
Βιογραφία   Εργογραφία   Βιβλιογραφία