• Δούκας Στρατής
1895 -  1983
 
Βιογραφία   Εργογραφία   Βιβλιογραφία