• Βικέλας Δημήτριος
1835-1908
 
Βιογραφία   Εργογραφία   Βιβλιογραφία