• Κατσαρός Μιχάλης
1919-1998
 
Βιογραφία   Εργογραφία   Βιβλιογραφία