• Πορφύρας Λάμπρος
1879-1932
 
Βιογραφία   Εργογραφία   Βιβλιογραφία