• Τσίρκας Στρατής
1911-1980
 
Βιογραφία   Εργογραφία   Βιβλιογραφία