• Μελισσάνθη (Ήβη Σκανδαλάκη)
1910-1990
 
Βιογραφία   Εργογραφία   Βιβλιογραφία