• Βαλαωρίτης Αριστοτέλης
1824-1879
 
Βιογραφία   Εργογραφία   Βιβλιογραφία