• Λαπαθιώτης Ναπολέων
1888-1944
 
Βιογραφία   Εργογραφία   Βιβλιογραφία