• Μυριβήλης Στράτης
1892-1969
 
Βιογραφία   Εργογραφία   Βιβλιογραφία