• Πολίτης Κοσμάς
1888-1974
 
Βιογραφία   Εργογραφία   Βιβλιογραφία